Marknad · Stockholm · Hybrid

Kommunikatör

Är du en duktig skribent och hemma på sociala kanaler? Gillar du att hitta nya angreppssätt och vägar att kommunicera? Är du nyfiken och uppdaterad kring omvärldsfrågor? Sök!

Stockholm

Vår vision och värdegrund

Marknad · Stockholm · Hybrid

Kommunikatör

Är du en duktig skribent och hemma på sociala kanaler? Gillar du att hitta nya angreppssätt och vägar att kommunicera? Är du nyfiken och uppdaterad kring omvärldsfrågor? Sök!

Loading application form